×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Sydnie McglynnMiembro desde: 14/01/23

Sydnie Mcglynn
878
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    3.807
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
14/01/2023

Giao An Dien Tu Lop 10, Bai Giang Dien Tu Lop 10, De Thi Lop 10, Sang Kien Kinh Nghiem Lop 10

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được các khái niệm: chuyển động, quỹ đạo của chuyển động.

- Nêu được những ví dụ cụ thể về: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời gian.

- Phân biệt được hệ toạ độ, hệ qui chiếu; thời điểm và thời gian (khoảng thời gian).

- Trình bày được định nghĩa của chuyển động thẳng đều.

2. Kỹ năng

- Trình bày được cách xác định vị trí của chất điểm trên đường cong và trên một mặt phẳng; làm được các bài toán về hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian.

- Biết cách viết được phương trình và tính được các đại lượng trong phương trình chuyển động thẳng đều cho một hoặc hai vật.

- Vận dụng được công thức tính quãng đường và phương trình chuyển động để giải các bài tập.

- Nhận biết được chuyển động thẳng đều trong thực tế nếu gặp phải.

Thư viện giáo án điện tử lớp 10, đề thi lớp 10, bài giảng điện tử lớp 10, sáng kiến kinh nghiệm lớp 10, toán lớp 10, tiếng anh lớp 10, ngữ văn lớp 10, vật lí lớp 10, hóa học lớp 10, sinh học lớp 10

Este usuario no tiene más noticias