×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

GaravecMiembro desde: 25/02/22

Garavec
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    3.239
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
25/02/2022

Quy xo so quoc gia cong bo chuong trinh tai tro va chien luoc moi

Quỹ xổ số quốc gia công bố chương trình tài trợ và chiến lược mới

 

Quỹ Di sản Xổ số Quốc gia (NLHF), được gọi là Quỹ Xổ số Di sản cho đến cuối tháng 1, đã công bố Khung Tài trợ Chiến lược 5 năm (2019 đến 2024) bao gồm chương trình tài trợ mới hiện đang mở cho các ứng dụng.

Trong năm năm tới, NLHF có kế hoạch phân phối hơn 1 tỷ bảng Anh với 80% số tiền đó được phân phối bởi các ủy ban bị phá hủy ở Scotland, Bắc Ireland, Wales và ba khu vực tiếng Anh mới là Bắc, Trung du & Đông, và Nam London.

 

Truy cập vào KQXS để lấy thông tin về xổ số hôm nay.

 

Chơi xổ số có lợi cho quốc gia

Cách tiếp cận mới của NLHF bao gồm:

 

- Tập trung chủ yếu vào thiên nhiên, cộng đồng và đảm bảo mọi người đều có thể thưởng thức di sản.

 

- Các mô hình đầu tư mới, vượt ra ngoài các khoản tài trợ để bao gồm các khoản vay và quan hệ đối tác, được thiết kế để thu hút người khác đầu tư tiền cùng với Xổ số quốc gia.

 

- Hỗ trợ nhiều hơn cho các phương pháp thương mại, bền vững để giải quyết di sản đang có nguy cơ bị mất.

- Đầu tư và hỗ trợ để giúp các tổ chức di sản bền vững hơn về tài chính.

 

- Một yêu cầu cho mọi dự án di sản nhận được tài trợ phải thân thiện với môi trường.

 

- Đơn giản hơn, sắp xếp hợp lý và tài trợ hiệu quả hơn.

 

- Cam kết và hỗ trợ nhiều hơn để giúp 13 cộng đồng thiếu thốn mà trước đây ít thành công hơn trong việc đảm bảo kinh phí.

 

- Tiếp tục hỗ trợ cho các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng hơn 5 triệu bảng.

 

Xem thêm thông tin xổ số tại Xổ số 3 miền.

Quỹ đang tìm những nhà đầu tư triển vọng

 

Các tổ chức đang tìm kiếm tài trợ cho các dự án di sản có thể đăng ký ngay bây giờ cho Chương trình tài trợ xổ số quốc gia mới cho chương trình tài trợ di sản. Đây là một chương trình mở cho tất cả các loại dự án di sản ở Anh, bao gồm di sản địa phương, khu vực và quốc gia. Các khoản tài trợ dao động từ 3.000 đến 5 triệu bảng và cần có kinh phí phù hợp cho các khoản tài trợ lớn hơn.

 

Các ứng dụng sẽ được xem xét từ:

 

- Các tổ chức phi lợi nhuận và quan hệ đối tác do các tổ chức phi lợi nhuận dẫn đầu với các khoản tài trợ từ 3.000 đến 5 triệu bảng.

 

- Chủ sở hữu tư nhân của di sản cho các khoản tài trợ lên tới 100.000 bảng.

 

- Quan hệ đối tác được lãnh đạo bởi các tổ chức thương mại (với mục đích đạt được tăng trưởng kinh tế) cho các khoản tài trợ từ 250.000 đến 5 triệu bảng.

 

Các ứng dụng XS3Mien có thể được thực hiện bất cứ lúc nào để nhận các khoản trợ cấp từ 3.000 đến 100.000 bảng. Quyết định sẽ được đưa ra trong vòng tám tuần.

 

Đơn xin tài trợ vượt quá £ 100.000 có thời hạn hàng quý.

Este usuario no tiene más noticias