×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Brooks StehrMiembro desde: 14/01/23

Brooks Stehr
883
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    1.214
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
8
- +
14/01/2023

Giao An Dien Tu Lop 5, Bai Giang Dien Tu Lop 5, De Thi Lop 5, Sang Kien Kinh Nghiem Lop 5

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

- Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.

- Giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”. HS làm bài1, bài 3, bài 4

- Yêu thích học toán, cẩn thận, chính xác.

- Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học

Thư viện giáo án điện tử lớp 5, đề thi lớp 5, bài giảng điện tử lớp 5, sáng kiến kinh nghiệm lớp 5, toán lớp 5, tiếng anh lớp 5, tiếng việt lớp 5, tập làm văn lớp 5, luyện từ và câu lớp 5

Este usuario no tiene más noticias