Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Banthothantaiongdia escriba una noticia?

Su ban phuoc cua Hac Than Tai

22/11/2022 06:14 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Su ban phuoc cua Hac Than Tai

Sự ban phước của Dzambhala và trị giá của thực hiện về ngài là rất rộng rãi. Hãy giữ 1 tấm hình hay tượng của ngài, hoặc là gửi tặng một tượng Dzambhala như một món quà sẽ mang lại lợi lạc cho mọi người, ở mọi nơi.

Không chỉ với 1 mà tới năm Jambhala tài bảo, mỗi vị đều mang thần chú và thực hành để giúp mẫu trừ sự đói nghèo và tạo ra sự ổn định về kinh tế riêng. https://banthothinhvuong.vn/hac-than-tai-la-ai-cau-than-chu-hac-than-tai-la-gi/


Sobre esta noticia

Autor:
Banthothantaiongdia (47 noticias)
Visitas:
2363
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.