Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Kỹ thuật hiện đại không thể chứng minh

02/11/2022 03:04 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

được sự tác động của Phong thủy là với thật

. Tác động của phong thủy tới sinh hoạt đời người chính yếu còn đó ở Niềm Tin.

Người xưa cho rằng Cát (may mắn) là do phong thủy hợp, Hung (điều họa, sự ko may) là do nghịch phong thủy.

Phong thủy là sự tổng hòa phổ biến yếu tố về địa hình, địa thế, hướng gió, mạch nước ngầm, quan hệ sắp xếp, bố cục không gian xây dựng… liên quan tới vận mệnh con người.

Https://banthothinhvuong.vn/tong-hop-cac-bai-chu-van-khan-khai-quang-diem-nhan-cho-cac-linh-vat-phong-thuy/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
3308
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.